Menu Zamknij
Katalog Książek Online Biblioteki

Szukasz książki? Możesz sprawdzić jej dostępność w naszych zbiorach

Dyskusyjny Klub Książki

W naszej Bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki, comiesięczne spotkania przy dobrej książce i kawie.

Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2019"

Coroczna impreza odbywająca się na Rynku miasta w Kościerzynie

previous arrow
next arrow
Slider

 


CZYTELNIA POPULARNO-NAUKOWA

Czytelnia popularno-naukowa posiada 9 863 książek oraz 39 tytułów czasopism. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. Istnieje możliwość kserowania potrzebnego materiału. Ze względu na obowiązujące prawo autorskie nie kseruje się książek w całości.

Czytelnik może poznać księgozbiór czytelni na podstawie katalogu alfabetycznego lub rzeczowego.

Katalog alfabetyczny zawiera alfabetyczny spis książek według autorów, a katalog rzeczowy informuje o posiadanym księgozbiorze według zagadnień tematycznych. Odzwierciedleniem obydwu katalogów jest komputer. Księgozbiór czytelni jest w całości skomputeryzowany. Komputer obsługuje bibliotekarz. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może sprawdzić czy czytelnia posiada poszukiwane pozycje, jak również sporządzić bibliografię na poszukiwany temat.

Każdą wizytę w czytelni – korzystający odnotowuje w zeszycie czytelni, wpisując swoje nazwisko i imię. W rubryce zatytułowanej „Kwerendy” – bibliotekarz zapisuje temat bądź pytanie, na które czytelnik pragnie uzyskać informacje. Przy nazwisku czytelnika bibliotekarz zapisuje numery inwentarzowe udostępnionych czytelnikowi woluminów. Książki w czytelni podaje bibliotekarz. Jedynie do czasopism jest normalny dostęp.

Czytelnia prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne. Czytelnik partycypuje w kosztach tzn. opłaca koszt przesłania książek.