Menu Zamknij

Wszystkim laureatom gratulujemy.

 

 

PROTOKÓŁ z XXIV Konkursu Literatury Kaszubskiej i o Kaszubach COSTERINA

Komisja w składzie:

Przewodnicząca komisji:   dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG

Członkini komisji:                             mgr Bogumiła Cirocka

Członkini komisji:                             mgr Iwona Makurat

 

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pozycjami Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Literatura piękna dla dorosłych w języku kaszubskim

 1. miejsce: Adela Kuik-Kalinowska za: Leno ptôchë / Tylko ptaki.
 2. miejsce: Artúr Jablonskji za: Mòje zvjornjenja – a jú svjat!
 3. miejsce: Mateùsz Titës Meyer za: Jaczi nie béł.

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży w języku kaszubskim

 1. Karolina Serkowska-Sieciechowska za: Scygnąc miesądz.

Literatura piękna i literatura faktu o Kaszubach / z Kaszubami w tle w języku polskim i w innych językach

 1. Stasia Budzisz za: Jak znikają Kaszuby.
 2. Daria Kaszubowska za cykl: Saga kaszubska (t.1 Sztorm, t.2 Zemsta, t.3 Krew, t.4 Walka).
 3. Gail Olsheski (autor) za: Òpòwiescë z Kaszëb. The Kaszuby Stories.

Wyróżnienia:

 • Małgorzata Mosakowska za: Bursztyniaki i wielka zmiana.
 • Anna Prabucka-Firlej za: Wojna oczami nastolatki. Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939-1945.

Książki edukacyjne – podręczniki i inne publikacje do nauki języka kaszubskiego oraz innych przedmiotów po kaszubsku

 1. Joanna Ginter, Dariusz Majkowski za: Òrtograficzno-gramaticzny słowôrzk kaszëbsczégò jãzëka ze wskôzama pisënkù.

Wyróżnienie:

 • Eugeniusz Pryczkowski za: Mòtilk. Kaszëbsczé spiéwanczi dlô dzecy.

Książki naukowe i popularnonaukowe oraz słowniki dotyczące Kaszub i kaszubszczyzny

      1. Daniel Kalinowski za: Juwernota. Literatura kaszubska i studia kulturowe.

1. Grzegorz Schramke za: Procëm Smãtkòwi. Współczesna literatura kaszubska w latach 1981-2015.

Wyróżnienia:

 • Kamila Dombrowska za: Strój kaszubski. Geneza – Przeobrażenia – Współczesność.
 • Jan Hlebowicz za: Polityka na ambonie. Środowisko księży ,,Patriotów” w województwie gdańskim w latach 1950-1956.

Przewodniki po Kaszubach i inne publikacje promujące region                   (w różnych językach)

 

 1. Henryk Jursz, Piotr Odya za: Kolejowym bajpasem z Trójmiasta do Kartuz.

Przekłady książek z dowolnej kategorii na język kaszubski, a także z języka kaszubskiego na język polski i inne języki

Wyróżnienia:

 • Felicja Baska-Borzyszkowska za przekład: Wiesław Nowicki: Wiersze gostomskie. Refleksje z kaszubskiej krainy / Gòstomsczé wiérztë. Refleksje z kaszëbsczi krôjnë.
 • Bożena Ugowska i Stanisław Frymark za przekład: Gail Olsheski (autor), Òpòwiescë z Kaszëb. The Kaszuby Stories.

Przypomnienia i wznowienia

Dyplomy uznania dla wydawców:

 • Instytut Kaszubski za: Miloš Řezník (red.): Edvard Jelinek. Zapomniany zakątek słowiański. Kilka pierwszych spojrzeń na Pomorze Kaszubskie.
 • Instytut Kaszubski za: Marek Cybulski (red.), Józef Borzyszkowski, Daniel Kalinowski, Marek Cybulski (wstęp): Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 17. Alojzy Nagel. Poezja i proza kaszubska.

Edytorstwo

Dyplom uznania:

 • Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna za: Barbara Mudlaff (red.): Naturalnie, Kaszuby Północne. Album fotografii przyrodniczej. Naturally, Northern Kashubia. Nôtëralnie, Norda.

 

 

Opublikowany wAktualność
}