Menu Zamknij

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W 2022 BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W KOŚCIERZYNIE

 

Najważniejszym działaniem pracowników Biblioteki Miejskiej jest służba dla czytelnika tzn. zakup i opracowanie książek oraz codzienne ich wypożyczanie. Bardzo ważne jest również systematyczne i różnorodne pozyskiwanie nowych czytelników oraz promocja książek i działalność w mediach społecznościowych.

W 2022 roku najważniejszymi wydarzeniami dla największej ilości osób były:

  1. Przeprowadzenie XXII Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej
  2. Organizacja XXII Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2022 oraz
  3. Organizacja na Sali Szopińskiego wspierających i przeciwuzależnieniowych spotkań z psychologiem dr Elżbietą Zubrzycką dla wszystkich maturzystów (dwóch roczników: 2022 i 2023) oraz wszystkich klas 7 i 8. Projekt złożony do Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pozwolił również na organizację kilku godzin spotkań z dietetykiem w każdej szkole podstawowej oraz na zakup książek do szkolnych bibliotek zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich.

W 2022 roku również udało się skończyć w maju gruntowny remont Wypożyczalni dla dorosłych wraz z przeprowadzką z pierwszego piętra na parter oraz remont korytarza wejściowego.

Dzięki tym wieloaspektowym działaniom wszystkie podsumowania liczbowe są bardzo optymistyczne.

W 2022 roku zakupiliśmy 2722 nowości, a dzięki umowie partnerskiej z filią Powiślańskiej Szkoły Wyższej otrzymaliśmy w depozyt do Czytelni popularno-naukowej 169 najnowszych książek z dziedziny medycznej. Doliczając 303 dary to 3194 nowe książki. Dzięki 13 pracującym sobotom i wkładowi własnemu (50 353,17 zł)otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków NPRCz 2.0 (26 923 zł), co daje łączną kwotę na zakup książek – 77 276,17 zł.

2021

2022

Liczba zarejestrowanych użytkowników

12 653

13 488 +835

Liczba wypożyczeń na zewnątrz

37 695

49 706 +12011

Liczba uczestników w wydarzeniach

3641

3750 +109 

Łączny wolumen publikacji

47 814

50 131 +2317

 

STYCZEŃ
Zakończenie kilkumiesięcznego projektu „Sieć na kulturę” online

Projekt został zrealizowany z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 6 i nr 2 w Kościerzynie. Efektem tego partnerstwa  były nabyte umiejętności, prace popularyzujące czytelnictwo oraz 6 laptopów dla Biblioteki.

Więcej informacji:  https://www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna/posts/pfbid0HENhvTPEmYxVZJLW8GBgu2RzgkrdZMyg4Fn2ZoCRXRsKAEiY76RKxVFzgSfbZDcrl

Zawarcie umowy programu partnerskiego z Filią Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie

Efektem współpracy jest 169 najnowszych książek (wartość ich wynosi ponad 14 000 zł) z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny przekazanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą w depozyt Biblioteki. Od października 2022 do Czytelni zapisują się nowi studenci.

LUTY                                                                                                                                                      
Spotkanie online z Izabelą Antosiewicz

Więcej informacji: 

Boże, daj mi anielską cierpliwość.

Tydzień Małżeński 2022.

Opublikowany przez Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie Sobota, 12 lutego 2022

 

 

MARZEC                                                                                                                                                

Udział w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Miejska otrzymała w ramach projektu 26 923,00 zł. Doliczając obowiązkowy wkład własny, na książki w 2022 r. przeznaczyliśmy kwotę 77 276,17 zł.

KWIECIEŃ                                                                                                                                              

Trzy spotkania dla maturzystów kościerskich szkół średnich w kinie z dr Elżbietą Zubrzycką – psychologiem i autorką 36 książek

Jednym z najbardziej stresogennych etapów życia młodego człowieka są egzaminy: egzamin 8-klasisty czy egzamin maturalny. Nasze działania mają uświadomić młodzieży, że każdy problem można rozwiązać odpowiednimi metodami bez sięgania po używki. Projekt we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie.

Więcej informacji:

Przeprowadziliśmy spotkania z książką w kilkunastu grupach z przedszkoli i szkół podstawowych (cały rok)

Zakończenie warsztatów przygotowujących do matury z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbywały się raz w miesiącu w Czytelni.

MAJ                                                                                                                                            

Zakończenie kilkumiesięcznego gruntownego remontu

Wypożyczalni dla dorosłych i korytarza wejściowego. Obchody Tygodnia Bibliotek uczciliśmy uroczystym otwarciem Wypożyczalni.

Podarowanie wszystkim szkołom podstawowym i średnim wartościowych książek przeciw uzależnieniom z Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego

CZERWIEC                                                                                                                                           

Ogłosiliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży do lat 15

KARTKA NA 75-lecie BIBLIOTEKI”. Wpłynęło 30 prac. Wyniki zostały ogłoszone na XXII Targach Książki.

Intensywne i wieloaspektowe przygotowania do XXII Targów Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej oraz przeprowadzenie XXII Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej

Na konkurs wpłynęło 85 książek. Jury nagrodziło 6 miejsc I, 5 miejsc II, 5 miejsc III oraz 2 wyróżnienia.

Obrady jury. Przygotowanie materiałów promocyjnych, dyplomów, nagród. Uroczyste ogłoszenie odbyło się na Targach Książki.

 

Więcej informacji:

LIPIEC                                                                                                                                                    

Targi Książki Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2022” połączone z obchodami jubileuszu 75 – lecia Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota

 

SIERPIEŃ                                                                                                                                              

Współpraca z młodzieżą w ramach wolontariatu. Owocem między innymi recenzje różnych książek publikowane na stronie internetowej Biblioteki

Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci

 

 

WRZESIEŃ                                                                                                                                           

Wrześniowe spotkania z psychologiem dla maturzystów oraz klas 7 i 8

Spotkania dla kl. 7 i 8 oraz maturzystów z dr Elżbietą Zubrzycką pt. “Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Co nam daje siłę, byśmy dobrze wybierali i żyli szczęśliwiej”.

 

Warsztaty artystyczne z Bogumiłą Bednarek – kwiaty z papieru

Przykładowa lekcja biblioteczna z wykonaniem zakładek

Podczas wizyty dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się Czytelnikiem biblioteki oraz wykonały piękne zakładki do książki.

PAŹDZIERNIK

Noc Bibliotek w Kościerzynie

Odbyło się VIII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”. Z tej okazji zaprosiliśmy dzieci wraz z opiekunami na projekcję filmu pt. ,,Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”.

 

Wieczorek literacki w Czytelni

Aktorzy Teatru Wybrzeże odczytali zwycięskie prace laureatów konkursu z PZS nr 1.

Lekcja j. angielskiego w Czytelni

Gościliśmy klasę z PZS nr 1 z nauczycielką języka angielskiego.

LISTOPAD                               

Biblioteka brała współudział w organizacji XV Rajdu Niepodległościowego

GRUDZIEŃ                      

Spotkanie z dietetykiem z mgr Niną Łangowską

PODSUMOWANIE                                                                                                                             

Świetne statystyki z mediów społecznościowych

STRONA INTERNETOWA

bibliotekakoscierzyna.pl

FACEBOOK

/bibliotekakoscierzyna

INSTAGRAM

 @bibliotekakoscierzyna

ODWIEDZIN: 295 160

ODWIEDZAJĄCYCH: 16 090

POSTY WIDZIAŁO: 53 528

NOWYCH POLUBIEŃ: 193

POSTY WIDZIAŁO: 374

NOWYCH POLUBIEŃ: 38

 

 

Opublikowany wAktualność
}